Karolina Ligęza

Psycholog, psychodramatystka, psychoterapuetka w trakcie specjalistycznego całościowego szkolenia w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Założycielka Pracowni rozwoju i terapii DRABINA. Z zamiłowania muzyk i aktorka. Fascynuje się człowiekiem w każdym wieku – w szczególności dziećmi i młodzieżą.

Dzięki połączeniu pasji do muzyki i teatru oraz kompetencji psychologicznych pracuje terapeutycznie także poprzez sztukę. Prowadzi indywidualną psychoterapię dzieci i młodzieży, dorosłych oraz psychoterapię rodzin, a także terapie grupowe. W swojej pracy wykorzystuje techniki poznawczo-behawioralne, psychodramę, muzykoterapię oraz czerpie z podejścia psychodynamiczno - systemowego.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Aleksandra Kondraciuk

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie kształcenia. Nieustannie prowadzi w sobie walkę pomiędzy uczuciami żywionymi do psychologii sportu i psychoterapii. Stara się je godzić, wykorzystując w pracy techniki poznawczo-behawioralne i podejście psychodynamiczno-systemowe.

Kładzie duży nacisk na zrozumienie w jakich systemach funkcjonuje człowiek i jak one na niego wpływają. Fascynuje ją praca indywidualna oraz grupowa z dziećmi i młodzieżą. Z zamiłowania śpiewa w chórach, podróżuje i eksperymentuje w kuchni. Uwielbia również czytać, słuchać i oglądać.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Adam Ligęza

Dyplomowany psychoterapeuta wywodzący się z nurtu integratywnego. Pracuje z osobami dorosłymi w podejściu psychodynamicznym, korzystając z technik ISTDP (intensywnej krótkoterminowej psychoterapii psychodynamicznej).

Jego pracę charakteryzuje duża aktywność zarówno terapeuty jak i pacjenta. Celem pracy terapeutycznej jest umożliwienie doświadczania własnych emocji co następnie przekłada się na ustąpienie objawów, głębsze zrozumienia siebie i możliwość przełożenia wniosków na własne życie. Intensywna praca na sesji, ciągłe monitorowanie sygnałów płynących z ciała pacjenta oraz pełne zaangażowanie pacjenta i terapeuty umożliwia wprowadzenie szybkiej i trwałej zmiany.

Regularnie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach (m.in. NVC, TSR, Lowen). Aktualnie rozwija swój warsztat ISTDP szkoląc się w Laboratorium Psychoedukacji na kursie akredytowanym przez Jona Fredericksona.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Monika Szarek - Sławińska

Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych oraz młodzieży od 11 r.ż., pomagając w różnorodnych problemach związanych m.in. z zaburzeniami nastroju, lękowymi, agresją i autoagresją, utratą radości życia i poczuciem bezcelowości, trudnościami w relacjach, zaniżoną samooceną. Jest socjoterapeutką (ukończyła Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży) oraz psychoterapeutką w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

Doświadczenie zdobywała w Szpitalu Klinicznym im. dr Józefa Babińskiego oraz w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie. Organizowała różnorodne formy pomocy psychologicznej, m.in. w Przytulisku dla Bezdomnych Kobiet. Od wielu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą, co obejmuje także prowadzenie grup socjoterapeutycznych, wsparcia, warsztatów psychologicznych oraz mediacyjnych. Ukończyła m.in. kurs Trenera Umiejętności Społecznych, psychotraumatologii, mindfulness oraz inne szkolenia, konferencje związane m.in. z diagnostyką. Realizuje dwuletni fakultetu z terapii dzieci i młodzieży. Swój rozwój traktuje jako proces, który nigdy się nie kończy. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. W praktyce zawodowej kieruje się zasadami kodeksu etycznego terapeuty.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Katarzyna Jopa

Psycholog, pedagog, psychoterapeutka w trakcie specjalistycznego całościowego szkolenia w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Absolwentka Studium Terapii Dzieci i Młodzieży. Praktyk metody Kids’ Skills.

Doświadczenie zdobywała w trakcie indywidualnej praktyki w poradni zdrowia psychicznego, Specjalistycznej Poradni dla Rodzin, pracy w przedszkolach oraz centrach aktywności środowiskowej, gdzie zajmowała się wspieraniem młodzieży. Współpracowała również z domami dziecka.

W swojej pracy łączy podejście systemowe, które szczególnie uwzględnia rolę rodzinnych uwarunkowań w funkcjonowaniu jednostki i systemów, w których ona funkcjonuje, oraz podejście psychodynamiczne. Pracuje z dziećmi od 3 roku życia, młodzieżą, młodymi dorosłymi, parami/małżeństwami a także z rodzinami. Prowadzi również konsultacje dla rodziców dotyczące pozytywnej komunikacji, zdrowego wyznaczania granic – bliskie jej sercu jest podejście oparte na Porozumieniu bez Przemocy oraz Rodzicielstwie Bliskości.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Magdalena Sarapuk - Kijak

Psycholog, w trakcie 4-letniego całościowego Kursu Psychoterapii rekomendowanego przez PTP w Ośrodku Psychoterapii Systemowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w  Ośrodku Rehabilitacji Wieku Rozwojowego, Centrum Pomocy Rodzinie, placówce wsparcia dziennego oraz jako wolontariuszka na Oddziale Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera oraz Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Obecnie pracuje również indywidualnie w Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, trenując m.in. umiejętności interpersonalne, regulację emocji czy sposoby komunikowania się. W swojej pracy łączy techniki CBT z podejściem systemowym, kładąc nacisk na włączanie całej rodziny w proces terapeutyczny. Jest także uczestnikiem konferencji naukowych oraz szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Magdalena Fojcik

Psycholog, psychotraumatolog, psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia systemowo psychodynamicznego.

Doświadcze​nie zawodowe zdobywała m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz na Oddziale Dziennym Ogólnopsychiatrycznym, w placówkach oświatowych oraz zespołach terapeutycznych. Aktualnie pracuje w jednym z krakowskich ośrodków terapii traumy. Odbyła zaawansowane szkolenie z zakresu diagnozowania zaburzeń związanych z traumą (program certyfikacyjny ESTD). Posiada certyfikat ukończenia szkolenia EMDR - jednej z form psychoterapii rekomendowanej w leczeniu zaburzeń potraumatycznych.

W kontakcie z drugim człowiekiem kieruje się zasadą poszanowania osobowej godności oraz prawa do odmienności.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji

Anna Słońska

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie specjalistycznego całościowego szkolenia w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Terapeutka integracji sensorycznej, terapeutka zajęciowa. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Poza pracą gabinetową ma doświadczenie pracy w specjalistyczno-terapeutycznej placówce działającej w ramach pieczy zastępczej, a także w uzdrowisku rehabilitacyjnym. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi i emocjonalnymi oraz z dorosłymi pacjentami oddziału rehabilitacyjnego z wielochorobowością somatyczną. Posiada autorski program warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży z otyłością oraz treningów emocjonalno-społecznych dla młodzieży. Ma szerokie doświadczenie kontaktów terapeutycznych z pacjentami z różnymi potrzebami, zarówno w formie konsultacji indywidualnych jak i grupowych / warsztatowych.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Katarzyna Szczepaniec

Psycholog, seksuolog, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego. Ukończyła Szkołę Trenerów Wszechnicy UJ, Studium Interwencji Kryzysowej, kursy Racjonalnej Terapii Zachowania oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Doświadczenie zdobywała w placówkach oświatowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i organizacjach pozarządowych. Pracuje indywidualnie i grupowo z młodzieżą, młodymi dorosłymi oraz rodzicami nastolatków. W swojej pracy skupia się na stworzeniu relacji opartej na akceptacji, empatii i autentyczności oraz jak najlepszym poznaniu drugiej osoby, jej życia, zasobów, trudności, sposobów patrzenia na siebie, świat i innych. Po pracy czyta, gotuje, ogląda wyścigi Formuły 1 i innych sportów motorowych. 

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. 

Magdalena Michnowicz

Psycholożka, trenerka i socjoterapeutka. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła Szkołę Trenerów STER, Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Studium Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach – kurs podstawowy w Integri TSR oraz Szkolenie Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – kurs zaawansowany w Centrum PSR. Posiada tytuł praktyka metody Kids’ Skills.

Prowadzi warsztaty rozwijające kompetencje interpersonalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz pracuje indywidualnie w obszarze pomocy psychologicznej. Doświadczenie zdobywała m.in. w środowisku edukacyjnym (przedszkolach i szkołach), a także w organizacjach pozarządowych i pracy socjalnej. W swojej praktyce chętnie korzysta z podejścia systemowego i PSR (Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach). W profilaktyce bliskie jest jej podejście w duchu redukcji szkód. Posiada uprawnienia do realizowania programu wczesnej interwencji FreD goes net skierowanego do młodych osób, które eksperymentują lub używają szkodliwie substancji psychoaktywnych.

Należy do Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Maciej Ostrykiewicz

Psycholog, w trakcie 5-letniego, całościowego szkolenia zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku” w Krakowie. Ukończył kurs Terapii Środowiskowej Dzieci i Młodzieży zorganizowany przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Swoje doświadczenie zdobywał w czasie pracy na oddziałach Psychiatrii i Opieki Długoterminowej Miejskiego Centrum Opieki w Krakowie, dziennych ośrodkach wsparcia dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera oraz w placówkach oświatowych. Prowadził otwartą grupę wsparcia dla opiekunów osób cierpiących na choroby neurodegeneracyjne. Odbywał staż, m.in. w stacjonarnym i dziennym oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz w Ambulatorium Terapii Rodzin Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Pracuje z nastolatkami i osobami dorosłymi. Obejmuje poradą rodziców nastolatków oraz rodziny będące w kryzysie. Ma doświadczenie w pracy z osobami dotkniętymi chorobą przewlekłą, doświadczającymi utraty i żałoby. Pracuje głównie w nurcie psychodynamicznym

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.