Rusza nabór do grup TUS - Treningu Umiejętności Społecznych

Ruszają zapisy do nowych grup treningu umiejętności społecznych.

Grupa przeznaczona jest dla dzieci z:

- trudnościami w nawiązywaniem relacji rówieśniczych

- trudnościami w przestrzeganiu norm i zasad

- trudnościami emocjonalnymi

- niskim poczuciem własnej wartości

- nadmiernym izolowaniem się lub zachowaniami agresywnymi

- trudnościami w funkcjonowaniu w grupie

Zajęcia odbywać się będą w 3 grupach wiekowych:

I – 5-6 r.ż II – 7-8 r.ż III – 9-10 r.ż

Udział w grupie poprzedzony jest spotkaniem rekrutacyjnym z rodzicami i dzieckiem (we wrześniu po ustaleniu indywidualnego terminu).

Planowany czas trwania grupy: wrzesień 2023 – czerwiec 2024

Koszt – 100 zł/spotkanie

Planowo zajęcia odbywać się będą w siedzibie Pracowni rozwoju i terapii DRABINA - na ul. Tadeusza Seweryna 3a/1. Dokładny dzień i godzina podane zostaną na początku września.

Zapisów można dokonywać telefonicznie - 506 963 634 oraz mailowo: pracownia.drabina@gmail.com