Dlaczego Drabina?

Pracownia „DRABINA” jest miejscem, które specjalizuje się w pomocy dzieciom, młodzieży, dorosłym oraz całym rodzinom. Staramy się zrozumieć, gdzie leży źródło występujących problemów i dostosować metody terapeutyczne do indywidualnych potrzeb.

Naszym celem jest stworzenie takiej przestrzeni, w której, jak przy wspinaniu po szczeblach drabiny, możliwe będzie sięganie po coś, co jest wyżej, gdzie każdy kolejny szczebel to krok w górę, ponad siebie, ponad własne lęki, stare schematy, ograniczenia i trudności.

Sztuka

Działalność twórcza ma ogromny wpływ na rozwój młodego człowieka. Kształtuje zdolność syntezy i analizy, doskonali pamięć (motoryczną, wzrokową, słuchową), ułatwia komunikację, wzbogaca zasób słownictwa, sprzyja budowaniu silnych więzi. Jej wpływ na osobowość dziecka wyraża się m.in. w stwarzaniu sytuacji, dzięki którym młody człowiek zdobywa nowe doświadczenia i przeżycia, odblokowuje zahamowania i niweluje napięcia emocjonalne.

Skutkiem tych działań jest wyższa samoocena, pewność siebie w kontaktach z rówieśnikami i osobami dorosłymi, przełamywanie barier komunikacyjnych, nauka nowych umiejętności społecznych. Działalność twórcza wykorzystywana w terapii rodzin może poprawiać jakość komunikacji między jej członkami, niwelować napięcia psychosomatyczne, kontaktować się z emocjami i docierać do ukrytych konfliktów. Sztuka, odpowiednio stosowana i dopasowana do indywidualnych potrzeb, stanowi potężne narzędzie terapeutyczne.