Psychoterapia dzieci i młodzieży

Terapia dzieci i młodzieży w zakresie:

 • zachowań impulsywnych, agresywnych, autoagresywnych
 • wycofania, izolacji, fobii szkolnej
 • natręctw, tików.
 • zaburzeń emocjonalnych
 • zaburzeń zachowania
 • depresji
 • zaburzeń ze spektrum autyzmu

Konsultacje i diagnoza psychologiczna

 • Proces diagnozowania trwa ok. 3 konsultacji, ale ze względu na różnorodność trudności i zaburzeń może się wydłużyć.

Opiniowanie

 • Opinie o ogólnym funkcjonowaniu emocjonalnym i społecznym
 • Opinie o diagnozie konkretnych zaburzeń i wskazań do dalszej pracy

Terapia rodzinna

Terapia rodzinna jest formą psychoterapii, która polega na założeniu, że rodzina tworzy system, w którym każdy z członków rodziny wzajemnie na siebie oddziałuje. Trudności jednej osoby wpływają na funkcjonowanie całego systemu. Wzajemne powiązania w systemie rodzinnym działają na zasadzie sprzężenia zwrotnego, co oznacza, że zmiana w jednej części systemu pociąga za sobą zmianę w innych jego częściach. W wyniku tego rozpatrywanie problemów jednego członka rodziny bez poznania funkcjonowania całego systemu, w niektórych przypadkach okazuje się niewystarczające.

Terapia rodzinna to cykl spotkań z rodziną lub w podzespołach rodzinnych, które prowadzi dwóch psychoterapeutów (2 razy w miesiącu)

Celem terapii rodzinnej najczęściej jest poprawa relacji panujących w rodzinie, wzmocnienie wzajemnego zrozumienia i szacunku członków rodziny, przejście przez naturalne kryzysy rozwojowe w rodzinie, poradzenie sobie z trudnymi doświadczeniami i traumami.

Trening Umiejętności Społecznych

Jeżeli dostrzegasz, że Twoje dziecko ma problemy z odnalezieniem się wśród rówieśników, a nawiązywanie nowych znajomości i utrzymywanie relacji jest kłopotliwe, to warto poszukać wsparcia. Zajęcia treningu umiejętności społecznych powstały z myślą o dzieciach przejawiających trudności w kontaktach z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Warsztaty znane są również pod nazwą metoda Goldsteina. Spotkania odbywają się w kilkuosobowych grupach. Taka forma współpracy pozwala trenowanie nowych umiejętności w bezpiecznej i kameralnej przestrzeni. 

Na zajęciach Twoje dziecko: 

 • uwierzy we własne możliwości,
 • popracuje nad odpornością na niepowodzenia,
 • wzbogaci się o wiedzę na temat umiejętności społecznych, 
 • zdobędzie lub rozwinie umiejętności jak postępować w różnych sytuacjach (np. rozwiązywanie konfliktu, nawiązywanie relacji, reagowanie na agresję i zaczepki),
 • nauczy się jak rozpoznawać emocje, które towarzyszą sytuacjom społecznym,
 • pozna sposoby na odreagowanie napięcia fizycznego i psychicznego, 
 • dowie się, jak lepiej radzić sobie ze stresem;
 • będzie potrafiło rozpoznawać i nazywać emocje;

Spotkania odbywają się co tydzień i trwają 1 h.

Koszt treningu wynosi 100 zł/h