Psychoterapia dorosłych

Psychoterapia osób dorosłych w zakresie szeroko rozumianego cierpienia psychicznego i emocjonalnego, tj.:

  • depresja
  • nerwice
  • zaburzenia lękowe
  • problemy somatyczne (m.in. chroniczne bóle głowy, kręgosłupa, problemy jelitowe i żołądkowe, drżenie rąk i nóg, omdlenia)
  • trudności w relacjach
  • żałoba
  • sytuacje kryzysowe