Karolina Ligęza

Psycholog, psychodramatystka, psychoterapeutka systemowa w trakcie kształcenia. Z zamiłowania muzyk i aktorka. Fascynuje się człowiekiem w każdym wieku – w szczególności dziećmi i młodzieżą.

Dzięki połączeniu pasji do muzyki i teatru oraz kompetencji psychologicznych pracuje terapeutycznie także poprzez sztukę. Prowadzi indywidualną psychoterapię dzieci i młodzieży oraz psychoterapię rodzin, a także terapie grupowe. W swojej pracy wykorzystuje techniki poznawczo-behawioralne, psychodramę, muzykoterapię oraz czerpie z podejścia psychodynamiczno - systemowego.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Aleksandra Kondraciuk

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie kształcenia. Nieustannie prowadzi w sobie walkę pomiędzy uczuciami żywionymi do psychologii sportu i psychoterapii. Stara się je godzić, wykorzystując w pracy techniki poznawczo-behawioralne i podejście psychodynamiczno-systemowe.

Kładzie duży nacisk na zrozumienie w jakich systemach funkcjonuje człowiek i jak one na niego wpływają. Fascynuje ją praca indywidualna oraz grupowa z dziećmi i młodzieżą. Z zamiłowania śpiewa w chórach, podróżuje i eksperymentuje w kuchni. Uwielbia również czytać, słuchać i oglądać.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Adam Ligęza

Dyplomowany psychoterapeuta wywodzący się z nurtu integratywnego. Pracuje z osobami dorosłymi w podejściu psychodynamicznym, korzystając z technik ISTDP (intensywnej krótkoterminowej psychoterapii psychodynamicznej).

Jego pracę charakteryzuje duża aktywność zarówno terapeuty jak i pacjenta. Celem pracy terapeutycznej jest umożliwienie doświadczania własnych emocji co następnie przekłada się na ustąpienie objawów, głębsze zrozumienia siebie i możliwość przełożenia wniosków na własne życie. Intensywna praca na sesji, ciągłe monitorowanie sygnałów płynących z ciała pacjenta oraz pełne zaangażowanie pacjenta i terapeuty umożliwia wprowadzenie szybkiej i trwałej zmiany.

Regularnie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach (m.in. NVC, TSR, Lowen). Aktualnie rozwija swój warsztat ISTDP szkoląc się w Laboratorium Psychoedukacji na kursie akredytowanym przez Jona Fredericksona.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Monika Szarek - Sławińska

Socjoterapeutka, psychoedukator, psychoterapeutka w trakcie szkolenia.

Posiada szesnastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, prowadzi grupy socjoterapeutyczną (także dla dorosłych) oraz mediacyjną. W swojej pracy wykorzystuje elementy ACT, CBT, terapii akceptacji i zaangażowania, psychologii pozytywnej (model DNA-V) oraz różnorodne dziedziny sztuki (literatura, teatr, film) i nauki (filozofia, psychologia). W procesie psychoterapii pracuje w nurcie psychodynamicznym. Posiada certyfikat mindfulness.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Monika Prokulewicz

Psycholog, pedagog specjalny (resocjalizacyjny), oligofrenopedagog, trener umiejętności społecznych i psychoterapeutka dzieci i młodzieży w trakcie kształcenia.

Doświadczenie zawodowe zdobywała jako nauczyciel wspomagający w szkole z oddziałami integracyjnymi, jako praktykantka na Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, domach dziecka i poradni uzależnień.

Pracuje w podejściu psychodynamiczno-systemowym z dziećmi od 3 roku życia przejawiającymi m. in. zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, trudności adaptacyjne, a także z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Interesuje się psychologią kliniczną oraz psychoterapią psychodynamiczną dzieci i młodzieży, terapią zabawą, a także teatrem, literaturą faktu, dramatopisarstwem.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Martyna Chromik

Certyfikowana trenerka uważności dla dzieci i nastolatków Metodą Eline Snel: „Uwaga, to działa!”, nauczycielka w szkole podstawowej z kilkunastoletnim stażem, instruktorka Pilates, fitness dla dzieci oraz miłośniczką jogi i dobrej herbaty

Bycie uważnym to obszar, który w jej życiu zajmuje bardzo wiele przestrzeni. Uważność to dla niej klucz do szczęścia i tym kluczem z wielką chęcią otwiera „drzwi” najmłodszym - prowadząc treningi dla dzieci i nastolatków.

Karolina Siwiec

Psycholog, w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego, trener umiejętności społecznych.

Pracuje w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i rodzinami.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas licznych praktyk i szkoleń w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, przedszkolach terapeutycznych i pracując w szkole. Odbyła także praktykę psychoonkologiczną na oddziale „Radioterapii”.

W swojej pracy łączy podejście psychodynamiczne i elementy CBT. Pracuje indywidualnie z dziećmi i młodzieżą z trudnościami emocjonalnymi, zaburzeniami rozwojowymi, a także zaburzeniami koncentracji i uwagi.

W czasie wolnym najczęściej czyta, a także ogląda mecze piłki nożnej i wyścigi F1.

Swoją prace poddaje regularnej superwizji.

Katarzyna Jopa

Psycholog, pedagog, psychoterapeutka w trakcie całościowego szkolenia. Doświadczenie zdobywała w trakcie indywidualnej praktyki w poradni zdrowia psychicznego, pracy w przedszkolach, centrach aktywności środowiskowej i domach dziecka. Pracuje z dziećmi od 3 roku życia, młodzieżą a także całymi rodzinami. Udziela wsparcia rodzicom adopcyjnym, zastępczym oraz ich dzieciom. W swojej pracy łączy podejście systemowe, uwzględniając rolę rodzinnych uwarunkowań w funkcjonowaniu jednostki oraz podejście psychodynamiczne. Prowadzi konsultacje dla rodziców dotyczące pozytywnej komunikacji, zdrowego wyznaczania granic - bliskie jej sercu jest podejście oparte na Porozumieniu bez Przemocy oraz Rodzicielstwie Bliskości.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.